HiModel GX-200A 3-7S 无刷电子调速器 /OPTO

  商品描述:

  关键词: HiModel  GX-200A  3-7S  无刷电子调速器  OPTO 
  编号:GX200ALV  品牌:HiModel
  上架/更新:2007-10-14/2013-01-17

  技术参数:

  产品名称:GX-200A-OPTO

  ● 重量: 124g / 4.37 oz
  ● 尺寸: 65 x 40 x 16 mm
  ● 持续工作电流:200A
  ● 瞬间最大电流: 230A (10秒)
  ● BEC: 无
  ● 单片截至电压: 3.0V (锂电)
  ● PWM: 8 Khz, 16Khz
  ● 适用电池节数: 5 - 20 Ni-Mh/Ni-Cd 或 3 - 7 节锂电 (6-30V)

  所含附件:

  包含:
  1 x GX-200A-OPTO
  返回电脑版网页
        返回
  请稍等视频加载。