• 品名
  • 简介
  • 全部
热:2.4G  CDI  X9D  b6  TOWER  2204  120a  精灵3  HD  Hi-EC  X2212  30cm  
大疆航拍机、行业应用机、农业植保机、如影、云台等
首页 大疆无人机 大疆(DJI)系列配件 行业应用无人机配件
产品编号: M600-NO39
产品品牌: 大疆
客户评论:   查看评论.
上架日期: 2017-04-13
最后更新: 2020-01-07
可打印页面  添加到收藏夹
关键词: DJI  大疆  经纬  M600  PRO  PART39  起落架底管套件 

DJI 大疆 经纬 M600 PRO PART39 起落架底管套件

特  征:
经纬 M600起落架底部横向碳管,用于支撑飞行器,包含碳管和两侧减震球以及中间的T型金属件。
技术参数:
产品名称:
厂家编号:
附  件:
包含:
1 xM600PRO脚架底杆
客户评论:

内容描述:
此处评论/问题为客户间交流.

发布为: 评论 问题
推荐星级: