• 品名
  • 简介
  • 全部
热:D6  25A  图传  X2208  X2212  2-6S  Rlink  SONY  32频道  X9D  XT60  CORONA  
大疆航拍机、行业应用机、农业植保机、如影、云台等
首页 大疆无人机 大疆(DJI)系列配件 消费级/专业级航拍机配件
产品编号: MAVIC2-72
客户评论:   查看评论.
上架日期: 2018-12-03
最后更新: 2018-12-03
可打印页面  添加到收藏夹
关键词: DJI  大疆  MAVIC  2    2  散热风扇 

DJI 大疆 MAVIC 2 御 2 散热风扇

特  征:
DJI 大疆 MAVIC 2  御 2 散热风扇
技术参数:
产品名称:
厂家编号:
附  件:
包含:
1 x 散热风扇
客户评论:

内容描述:
此处评论/问题为客户间交流.

发布为: 评论 问题
推荐星级: