• 品名
  • 简介
  • 全部
热:3D  x2814  EPO  F550  APC  40A  X2216  Z15  450  led  4S  白色  
无人机、多旋翼、大疆 DJI、云台、电动、油动直升机、直升机配件及辅助设备。
首页 多旋翼/穿越机 多旋翼(2-8旋翼等飞行器) 多旋翼套装/机架
产品编号: WKMS800
产品品牌: 大疆
客户评论:   查看评论.
上架日期: 2013-05-08
最后更新: 2014-06-07
可打印页面  添加到收藏夹
关键词: 大疆  DJI  wukong-M  +S800  优惠促销装 

大疆 DJI wukong-M +S800 优惠促销装

技术参数:
产品名称:
厂家编号:
附  件:
包含:
1 x  悟空-M  WKONG-M

1 x  S800机架  DJIS800


客户评论:

内容描述:
此处评论/问题为客户间交流.

发布为: 评论 问题
推荐星级: