• 品名
  • 简介
  • 全部
热:A2212  3m  4mm  50A  9g  d2  好盈  30cm  HiModel  X2216  12a  模块  
遥控器、接收机、舵机、陀螺仪、晶体等
首页 遥控/2.4G模块/接收 接收机及配件 FrSky(睿斯凯)系列接收机
产品编号: FR-TWR6
客户评论:   查看评论.
上架日期: 2023-04-17
最后更新: 2023-05-16
可打印页面  添加到收藏夹
关键词: FrSky  睿思凯  TW  R6  双2.4GHz频段接收机  6CH  PWM通道 

FrSky 睿思凯 TW R6 双2.4GHz频段接收机 6CH PWM通道

特  征:

技术参数:
产品名称:
厂家编号:
附  件:
包含:
1 x TW R6接收机
客户评论:

内容描述:
此处评论/问题为客户间交流.

发布为: 评论 问题
推荐星级: